15. toukokuuta 2016

Eläkesalkun allokaation suunnittelua

Eräs tälle vuodelle asettamistani tavoitteista on suunnitella vapaaehtoisen eläkevakuutuksen muodossa olevan eläkesalkkuni tavoiteallokaatio uusiksi. Avasin maaliskuisessa blogimerkinnässäni melko kattavasti LähiTapiolassa olevan eläkesäästöni historiaa ja kehitystä, joten en tällä erää paneudu asiaan muuta kuin toteamalla salkun piristyneen hieman edellisen merkinnän jälkeen ja tuoton olevan tällä hetkellä 30,32%.


Aloitin uuden tavoiteallokaation suunnittelun selvittämällä mitä kaikkia vaihtoehtoja LähiTapiolan Omaeläke tarjoaa säästökohteiksi. Säästökohteita on mahdollista muuttaa verkkopalvelun kautta ja kun perehdyin tarkemmin palvelun tarjoamiin rahastoihin, kävi ilmi että erilaisia vaihtoehtoja on nykyisin yli 40. Valtaosa rahastoista on luonnollisesti LähiTapiolan omia, mutta onnekseni nykyään myös lähes kaikki Seligsonin tarjoamat rahastot kuuluvat valikoimaan:

 • LähiTapiola 2020
 • LähiTapiola 2025
 • LähiTapiola 2035
 • LähiTapiola 2045
 • LähiTapiola Aasia-Tyynimeri
 • LähiTapiola Eurooppa
 • LähiTapiola High Yield
 • LähiTapiola Hyvinvointi
 • LähiTapiola Infra A
 • LähiTapiola Itä-Eurooppa
 • LähiTapiola Japani
 • LähiTapiola Kassakorko
 • LähiTapiola Kasvu A
 • LähiTapiola Keh. Korkomark. A
 • LähiTapiola Kehitt. Markk.
 • LähiTapiola Korkomaailma A
 • LähiTapiola Kuluttaja A
 • LähiTapiola Lyhytkorko
 • LähiTapiola Maailma 20
 • LähiTapiola Maailma 50
 • LähiTapiola Maailma 80
 • LähiTapiola Osinko A
 • LähiTapiola Pitkäkorko
 • LähiTapiola Pohj. Yrityskorko
 • LähiTapiola Skandinavia
 • LähiTapiola Suoja
 • LähiTapiola Suomi
 • LähiTapiola USA
 • LähiTapiola Yrityskorko
 • Seligson Aasia -indeksir. A
 • Seligson Euro Obligaatio A
 • Seligson Eurooppa A
 • Seligson Gl Top 25 Ph. A
 • Seligson Gl. Top 25 Br. A
 • Seligson P-Amerikka A
 • Seligson Phoebus A
 • Seligson Phoenix A
 • Seligson Rahamarkk. AAA A
 • Seligson Russian Prosperity
 • Seligson Suomi -indeksir. A
 • Takuutuottoinen vakuutussäästö


Yleisesti ottaen pidän LähiTapiolan rahastoja varsin tyypillisinä kivijalkapankkien rahastotuotteina. Ne ovat ulkoisesti laadukkaan oloisia ja kohtuullisen selkeitä, mutta kärsivät vastaavien tuotteiden perisynneistä: Rahastot ovat yleensä aktiivisesti hoidettuja, ja sijoittavat usein toisiin rahastoihin, joten tuotteiden vuotuiset juoksevat kustannukset ovat tyypillisesti hyvin korkeita. Aktiivisesta hoidosta huolimatta rahastot häviävät miltei poikkeuksetta vertailuindekseilleen, joten käytännössä asiakkaat maksavat lisähintaa siitä, että rahasto tuottaa passiivista indeksirahastoa huonommin.

Uutta allokaatiota suunnitellessa olikin ilmiselvää, että haluaisin rakentaa salkun pääasiassa Seligsonin passiivisten rahastojen varaan. Vertailun vuoksi esim. LähiTapiolan Aasia-Tyynimeri-rahaston vuotuinen kustannus on 1,65%, kun Seligsonin Aasia-rahaston kulut ovat 0,46% vuodessa. Nykyisellä salkun koolla ja 50€ säännöllisellä kuukausisäästöllä laskettaessa tuo 1,19% ylimääräinen kustannus aiheuttaisi tuottotappiota eläkeikääni mennessä yli 30000 euroa!

Kustannusten vuoksi vertailuun pääsivät mukaan siis pelkästään Seligsonin rahastot. Ajatuksenani oli pyrkiä löytämään allokaatioon sellaisia rahastoja jotka korreloisivat keskenään mahdollisimman vähän. Näin pääsisin hyödyntämään vapaaehtoisen eläkesäästöni erikoispiirrettä: Salkkun sisällä on mahdollista tehdä säästönsiirtoja verkkopalvelun kautta ilmaiseksi. Tämä on mielestäni ihan merkittävä hyöty, sillä se tarkoittaa että salkun voi tasapainottaa ilman minkäänlaisia ylimääräisiä toimeksiantokustannuksia. Tämä etu on luonnollisesti sitä suurempi, mitä enemmän salkun instrumentit seilaavat eri suuntiin.

Olin aikaisemmin käsityksessä, että ilmaisia säästönsiirtoja salkun tasapainottamiseksi olisi mahdollista tehdä viidesti vuodessa, joten olin suunnitellut tekeväni tasapainotuksen kerran joka vuosineljänneksellä. Selviteltyäni asiaa tarkemmin LähiTapiolan asiakaspalvelun kanssa kävikin ilmi, että tuo viiden siirron vuotuinen raja koskee paperilla tehtyjä siirtoanomuksia. Verkkopalvelun kautta tasapainottaessa tuota rajaa ei ole, joten periaatteessa uuden allokaation voisi asettaa ilmaiseksi vaikka joka pankkipäivä. Käytännössä luulen että pyrin tasapainottamaan salkun kerran kuukaudessa, samalla kun säädän Nordnetin ETF-kuukausisäästöt* kohdilleen.

Maailmalta löytyy paljon hyödyllisiä työkaluja, joilla on mahdollista tehdä backtestausta ja etsiä rahastojen välisiä korrelaatioita. Harmillisesti työkalut eivät yleensä kuitenkaan löydä kotimaisia rahastotuotteita, joten jopa Seligsonin omien rahastojen välisten korrelaatioiden tutkiminen oli hieman hankalaa. Päädyin hyödyntämään Seligsonin omaa graafityökalua sekä Morningstarin mahtavaa X-Ray -työkalua, joiden avulla pyörittelin erilaisia painotuksia ja etsin mieluisaa allokaatiota.

Hetken vaikutti jo siltä, että aikaisemmassa merkinnässäni kuvaamani laajasti eri rahastoihin hajautettu allokaatio olisi historiallisten tuottojen mukaan varsin toimiva. Ahkerasta pyörittelystä huolimatta en tahtonut löytää muutakaan yhdistelmää, jonka historiallinen tuotto, keskihajonta, Sharpen luku ym. tunnusluvut olisivat olleet parempia. Päädyin kuitenkin lopulta vertailemaan Global Top 25 Pharmaseuticals- ja Global Top 25 Brands -rahastoja rinnakkain ja yllätyin siitä kuinka vähän ne loppujen lopuksi korreloivat keskenään. Molemmat rahastot ovat tuottaneet historiallisesti erinomaisesti ja koostuvat osinkoaristokraateista ym. defensiivisistä yhtiöistä, joten ne tuntuvat hyviltä valinnoilta eläkeikään asti holdattavaan salkkuun. Pienen lisäpyörittelyn jälkeen päädyin lukitsemaan kyseiset rahastot salkkuni ytimeksi.

Seligsonin Rahastoluotaimen tarkastelu paljasti kyseisten rahastojen koostuvan 50/50 -jaolla makuuni hieman liiaksi yhdysvaltalaisista osakkeista. Uskon että pitkällä aikavälillä muut markkinat tulevat kuromaan eroa kiinni jenkkimarkkinaan. Onneksi molemmat rahastot kuitenkin sijoittavat globaalisti, joten yhdysvaltalaisten osakkeiden paino tulee pienenemään itsestään, mikäli muista maista nousee indeksiin uusia merkittävän kokoisia yrityksiä.

Vaikka olisin sinänsä valmis pitämään eläkesalkun allokaation vain näissä kahdessa rahastossa, haluaisin silti löytää niiden rinnalle pienellä painolla vielä yhden tai pari erilaista rahastoa. Uskoisin että näin saisin volatiliteettia ja rahastojen välistä korrelaatiota vielä enemmän sekaisin, jolloin ilmaisesta tasapainotuksesta olisi vieläkin enemmän hyötyä. En ole vielä ehtinyt pyöritellä eri vaihtoehtoja auki, mutta voisin kuvitella että lisäisin allokaatioon vielä esim. 10-15% osuuden Seligsonin aktiivista Russian Prosperity-rahastoa. Kirjoitan vielä oman merkintänsä aiheesta, kunhan saan suunniteltua lopullisen allokaation valmiiksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti