27. tammikuuta 2016

Osinkosalkkuni säännöt ja tavoiteallokaatio

Olen ensimmäisessä blogimerkinnässäni jo avannut hieman sijoitussuunnitelmaani, jonka ytimessä on ETF:istä ja Superrahastoista koostuva passiivinen indeksisalkku. Tarkoitukseni on sijoittaa indeksisalkkuun tasaisesti kuukausittain n. 400-500 euroa siten, että jokainen kuukausisäästö vie salkkua kohti tavoiteallokaatiota eikä salkkua tarvitse erikseen tasapainottaa.

Koska indeksehin sijoittaminen on kuitenkin pohjimmiltaan hyvin tylsää puuhaa, olen päättänyt perustaa rinnalle toisen aktiivisista osakepoiminnoista koostuvan osinkosalkun. Osinkosalkun on tarkoitus tyydyttää suoraan osakkeisiin sijoittamisen hinkuani ja tavoitteena on luonnollisesti pyrkiä ylituottoon suhteessa indekseihin. Tiedostan kuitenkin, etten tässä välttämättä onnistu, minkä vuoksi haluan indeksisalkun olevan aina kooltaan salkuistani suurin. En siis aio tehdä osinkosalkkuun sijoituksia, mikäli ostot kasvattaisivat salkun koon indeksisalkkua suuremmaksi.

Osinko/indeksisalkku -jaottelulla saavutan siis jokseenkin varmasti edes jonkinlaista tuottoa indeksien kautta vaikka aktiiviset poiminnat menisivät reisille. Toisaalta onnistuneella osakepoiminnalla mahdollisuus ylituottoon on olemassa. Indeksisalkussa olen verotehokkuuden saavuttamiseksi suosinut osingot uudelleensijoittavia tuotteita, mutta osinkosalkulla on nimenmukaisesti tarkoitus saavuttaa myös kassavirtaa. Nimestä huolimatta tarkoitus ei ole kuitenkaan keskittyä pelkästään osingonmaksajiin, vaan salkkuun kelpaavat mitkä tahansa laadukkaat yhtiöt joilla on potentiaalia arvonnousuun, tapahtui se sitten arvonnousun tai osinkojen muodossa. Ensisijaisesti tarkoitus on ostaa yhtiöitä joiden fundamentit ovat kunnossa, mutta jotka markkinoiden yleisestä tilanteesta johtuen on hinnoiteltu alakanttiin.

Toisin kuin indeksisalkussa, tässä salkussa on luvallista käyttää vipua järkihintaisten osakkeiden ostoon. Ehdottomana vaatimuksena on kuitenkin Nordnetin Superluoton* edullisen kultatason ehtojen täyttyminen. Rahalla vapaaksi -blogin tuoreessa merkinnässä oli hyvä huomautus Nordnetin lainojen todellisesta korosta. Mikäli Superluoton kultatason rajat esim. osakkeiden arvon laskun myötä jostain syystä paukkuvat, voi marginaalikorko rajan ylittävältä osalta nousta huomattavan korkeaksi.

Osinkosalkun säännöt ja tavoiteallokaatio:

 • Salkku koostuu pitkäaikaiseen holdaukseen tarkoitetuista osakepoiminnoista.
 • Tarkoituksena on pyrkiä ostamaan laadukkaiden yhtiöiden osakkeita, joilta voi odottaa vakaata kasvua joko arvon tai osingon nousun muodoss - mieluusti molempien.
 • Osinkosalkun tulee olla kooltaan pienempi kuin indeksisalkun. Mikäli näin ei ole, salkkuun ei saa tehdä lisäostoja.
 • Yksittäisessä valuutassa noteeratut omistukset eivät saa ylittää 50% osuutta salkun painosta.
 • Yksittäisellä mantereella sijaitsevat omistukset eivät saa nousta yli 50% painoon.
 • Yksittäinen omistus ei saa nousta yli 20% painoon salkun sisällä.
 • Pidemmällä aikajänteellä tulee pyrkiä järkevään hajautukseen sektorien ja syklisyyden suhteen, koko sijoitusvarallisuus huomioiden.
 • Salkussa saa käyttää vipua, mutta korkeintaan Nordnetin Superluoton* kultatason ylärajaan saakka.
 • Omistuksia lupa myydä, mikäli omistusten tulevaisuuden näkymät muuttuvat hyvin negatiivisiksi. Pääsääntöisesti pitää kuitenkin pyrkiä holdaamiseen.
 • Ostojen tulee tapahtua alle 1,5% hankintakustannuksilla.
 • Suuremmat ostot on pyrittävä hajauttamaan ajallisesti, mieluusti etukäteen määritetyn osto-ohjelman avulla.

Kirjoitushetkellä osinkosalkkuni on varsin kaukana tavoiteallokaatiosta, sillä se sisältää pelkästään kotimaisia osakkeita. Arvoltaan osinkosalkku on hieman yli 7000 euron arvoinen, indeksisalkun ollessa arvoltaan vain 4250 euroa. En siis näin ollen aio tehdä osinkosalkkuun hetkeen lainkaan sijoituksia, vaan seuraavina kuukausina keskityn pelkästään indeksisalkun kasvattamiseen. Kun indeksisalkku alkaa olla kooltaan tarpeeksi suuri lisäsijoitusten tekemiseksi osakesalkkuun, alan pikkuhiljaa kasvattamaan hajautusta salkun sisällä keskittymällä muiden markkinoiden osakkeisiin. Yritän tähän mennessä saada reaaliaikaisen seurantaraporttini kokoon, jonka myötä kiinnostavien yritysten kehityksen seuraaminen helpottuu.

Osinko- ja indeksisalkkujen ohella ajatuksenani on pitää rinnalla erillistä satelliittisalkkua, jossa ei ole sen kummemmin sääntöjä. Hieman ydin-satelliitti -mallin hengessä osinko- ja indeksisalkkujen tulee muodostaa vähintään 90% näiden kolmen salkun sijoitusvarallisuudesta, satelliitisalkun osuuden ollessa maksimissaan 10%. Lisäksi vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen säästämäni varallisuus muodostaa erillisen eläkesalkun ja pidän myös käteisvarallisuuden erillään omassa käteissalkussa, jonka sisällä saatan tehdä pienimuotoista valuuttakauppaa ja parkkeerata rahaa lyhyisiin korkoihin.

Kirjoitan näistä myöhemmin oman blogimerkinnän ja koostan sijoitusstrategiani ja säännöt omalle erilliselle sivulleen. Pyrin myöhemmässä vaiheessa myös lisäämään sivulle joitain kvantitatiivisia sääntöjä tunnuslukujen suhteen, minkä perusteella hahmotan yritysten laatua ja yleistä arvostustasoa.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti